Het Goois Van Praag Leerhuis is in 2005 ontstaan uit de fusie van twee leerhuizen: het Goois Leerhuis en het Van Praag Leerhuis.

Het Goois Leerhuis werd in 1980 opgericht door Bert (L.A.M.) Hof. De bijeenkomsten van het leerhuis werden gehouden in het huis van de B. Folkertsmastichting voor Talmudica in Hilversum. Een der vaste inleiders was – tot 2001 – rabbijn Yehuda Ashkenasy.

Het Van Praag Leerhuis is een leerhuis opgericht vanuit de Folkertsmastiching. Het Leerhuis had als inleiders Willem Zuidema, Yehuda Ashkenasy, Eli Withlau, Henri van Praag en anderen. Vanaf circa 1978 – tot zijn overlijden in 1988 – was Henri van Praag de vaste inleider van het Leerhuis. Het Leerhuis kreeg toen de naam Van Praag Leerhuis.  In de negentiger jaren werd het Van Praag Leerhuis aangevuld met de leden van het leerhuis Beresjiet Chogma (Begin van wijsheid) van Dodo van Uden.

In het Leerhuis staan de Bijbel, de geschreven traditie, en de Talmoed, de mondelinge joodse traditie, centraal. De inzichten die in deze traditie zijn neergelegd zijn nog steeds van groot belang voor een beter begrip van de grondslagen van onze westerse, christelijk georiënteerde samenleving. Het Leerhuis is geen bijbelcursus en er is geen speciale voorkennis voor nodig. Het is niet zozeer gericht op kennisvermeerdering als wel op verdieping van inzicht met het oog op onze eigen levenspraktijk.

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan onze leerhuisavonden!